Balteni jud Vaslui

DSCN0014m

Comuna Bălteni este limitrofa municipiului Vaslui având ca vecini: comuna Ştefan cel Mare, comuna Laza, suburbia Brodoc a mun. Vaslui, comuna Deleşti. Comuna are în administrare 3 sate componente şi anume: Bălteni, Bălteni Deal şi Chetreşti.

Obiective de interes:

  • Rezervaţia forestieră şi botanică Bălteni - arie naturală protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier și floristic).
    Este cunoscută şi sub denumirea de “Dumbrava Bălteni” fiind situată la aproximativ 10 km nord-vest de localitatea Vaslui, în lunca râului Bârlad, întinzându-se pe o suprafaţă de 18.8 ha. Pe teritoriul rezervaţiei se întâlnesc unele specii rare de plante, printre care: salba moale pitică, voiniceriu pitic – element relictar, ce se găseşte doar în câteva rezervaţii din ţară; laleaua pestriţă – este declarată monument al naturii; ghioceii bogaţi, laleaua galbenă, stânjenelul etc.
    În rezervația naturală de interes naţional Pădurea Bălteni se urmăreşte protecţia şi conservarea a 2 specii de mamifere – hârciogul şi popândăul, 7 specii de păsări – acvila de câmp, acvila ţipătoare mare, viespar, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea de grădini, ciocănitoarea sură şi sfrânciocul roşiatic, 5 specii de amfibieni – brotăcel, broasca roşie de pădure, broasca râioasă verde, buhai de baltă cu burta roşie, tritonul cu creastă şi 4 specii de reptile – guşter, şopârla de camp, şarpele de alun, broasca ţestoasă de lac europeană.
  • ROSCI0158 Pădurea Bălteni – Hârboanca. Situl a fost desemnat datorită prezenţei în cadrul acestuia a unui tip de habitat de interes pe 100% din suprafaţă reprezentând în acelaşi timp mai mult de 15% din prezenţa la nivel naţional a acestuia: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen.