Sesiunea 1/2023
16.01.2023

 

SESIUNEA 3/2018

Anunt scurt
Anunt detaliat
Ghidul masurii - varianta consultativa
Ghidul masurii - varianta finala
Documentele necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Declaratii pe propria raspundere
Anexe la ghid
- Studiu de fezabilitate

Raport de selectie final
Fise de verificare

 

SESIUNEA 2/2018

Anunt scurt
Anunt detaliat
Ghidul masurii - varianta consultativa
Ghidul masurii - varianta finala
Documentele necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Declaratii pe propria raspundere
Anexe la ghid
Raport de selectie
Fise de verificare


SESIUNEA 1/2018
Anunt scurt
Anunt detaliat
Ghidul masurii - varianta consultativa

Ghidul masurii - varianta finala
Documentele necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare

Declaratii pe propria raspundere
Anexe

Fisa de evaluare
Raport selectie

Raport FINAL  - 2018


SESIUNEA 1/2017

Anunț scurt
Anunt detaliat
Ghidul măsurii- varianta finala
Cererea de Finanțare- varianta finala
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul
Anexe:

Modele declaratii pe proprie raspundere - 7b
Raport de evaluare și selecție