Sesiunea 1/2022
09.11.2022

Sesiunea 1/2020
04.08.2020

Raport selectie

Anunt scurt
Anunt detaliat
Aviz CDRJ, sesiunea 1 din 2020
Ghidul masurii - varianta consultativa
Ghidul masurii - varianta finala
Documente necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Declaratii pe propria raspundere
Anexe la ghid
Raport de selectie
Fise de verificare

 

Sesiunea 3/2019
26.11.2019
Anunt scurt
Anunt detaliat
Aviz CDRJ, sesiunea 3 din 2019
Ghidul masurii - varianta consultativa
Ghidul masurii - varianta finala
Documente necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Declaratii pe propria raspundere
Anexe la ghid
Raport de selectie
Fise de verificare


Sesiunea 1 / 2019

12.02.2019

Anunt scurt prelungire M8 - 24.05.2019
Anunt detaliat prelungire M8 - 24.05.2019
Aviz CDRJ Iasi - prelungire M8 - 24.05.2019
Anunt scurt
Anunt detaliat
Aviz CDRJ, sesiunea 1 din 2019
Ghidul masurii - varianta consultativa
Ghidul masurii - varianta finala

Documentele necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Anexe la ghid
Declaratii proprie raspundere
Fisa de evaluare

Raport de selectie


Sesiunea 1 / 2018

Anunt scurt
Anunt detaliat
Ghidul masurii - varianta consultativa

Ghidul masurii - varianta finala
Documentele necesare intocmirii proiectului
Cererea de finantare
Anexe la ghid

Modele declaratii proprie raspundere

Fisa de evaluare
Raport de selectie
Raport final


Sesiunea 1 /2017

Anunț scurt
Anunt detaliat
Ghidul măsurii- varianta finala
Erata Ghidul solicitantului

Cererea de Finanțare- varianta finala
Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul
Anexe:

Proces verbal de constatare

Notificare masura M8 - 1

Notificare masura M8 - 2

Raport de evaluare și selecție

Raport selectie lunar, etapa 2

Raport FINAL M8 - etapa trimestriala