Parteneriatul Movila lui Burcel Vaslui Nord are un număr de 65 parteneri, din care:

 • 15 comune – reprezentanți sector APL – cu o pondere de 23,08% din total
 • 35 agenți economici – reprezentanți mediu privat - cu o pondere de 53,84% din total
 • 15 ONG – reprezentanți societate civilă - cu o pondere de 23,08% din total

Din cei 65 de parteneri, 9 (13.8%) provin din afara teritoriului GAL.
Este vorba de 8 firme din domeniul agricol, al căror sediu social se afla în urban, iar activitatea se defășoară la puncte de lucru din teritoriul GAL si de 1 ONG - Fundația Corona Iași, care are însă punct de lucru în teritoriul eligibil (în comuna Miclești).

Cei 35 parteneri privați au domeniu de activitate în:

 • agricultură - culturi vegetale – 14;
 • legumicultură – 2;
 • creștere de animale – 8;
 • apicultură – 6;
 • activități non-agricole – 3;
 • comerț - 2.

Cele 15 ONG-uri partenere au următoarele domenii de activitate:

 • profil Creștere de animale – 7;
 • profil Social – 3;
 • profil Protecția Mediului – 1;
 • profil Cultură, tradiții – 2;
 • profil Tineret și femei – 1;
 • profil Incluziune socială – 1.

Pe total, cei 9 parteneri proveniți din mediul urban reprezintă 13.84% din parteneriat.