Coperta si opis pdf
Introducere, pag. 1-2 pdf
CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite - analiza diagnostic, pag. 3-7 pdf
CAPITOLUL II Componenta parteneriatului, pag. 8-9 pdf
CAPITOLUL III Analiza SWOT, pag. 10-14 pdf
CAPITOLUL IV Obiective, prioritati si domenii de interventie, pag. 15-17 pdf
CAPITOLUL V Prezentarea masurilor, pag. 18-63 pdf  - modificat 04.04.2017
CAPITOLUL VI Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante, pag. 64-65 pdf
CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune, pag. 66-68 pdf
CAPITOLUL VIII Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei, pag. 69-70 pdf
CAPITOLUL IX Organizarea viitorului GAL, pag. 71-75 pdf
CAPITOLUL X Planul de finantare al strategiei, pag. 76 pdf
CAPITOLUL XI Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL, pag. 77-78 pdf
CAPITOLUL XII Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese, pag. 79 pdf

ANEXE

Anexa 1 - Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative, pag. 80-116 pdf
Anexa 2 - Fisa de prezentare a teritoriului, pag. 117-259 pdf
Anexa 3 - Componenta parteneriatului, pag. 260-267 pdf
Anexa 4 - Plan de finantare, pag. 268-269 pdf
Anexa 5 - Harta administrativa si geografica a teritoriului, pag. 270-271 pdf
Anexa 6 - Documente justificative privind animarea, pag. 272-652 pdf
Anexa 7 - Documente justificative ale membrilor parteneriatului, pag. 653-820 pdf
Anexa 8 - Atributiile corespunzatoare fiecarei functii din cadrul echipei de implementare a SDL, pag. 821-832 pdf