Comuna Dolheşti se află în partea de sud-est a judeţului Iaşi, la 50 km de municipiul Iaşi, pe DJ 244D. Are în administrare 3 sate componenete şi anume: Brădiceşti, Dolheşti, Pietriş.
Obiective de interes:

  • Mănăstirea Brădiceşti din Dolheşti – Mănăstire de călugari, ctitorită de Episcopul Varlaam al Huşilor, pe moşia logofetesei Maria Racoviţă. Biserica de lemn din 1691, refacută în 1756 sub Matei Ghica, pictată în 1853 şi reparată în 1903, reînfiinţată în 1990. Din întreg ansamblul mănăstiresc de odinioară a fost păstrată doar mica biserică de lemn cu hramul “Buna Vestire”, o biserică de piatră cu hramul “Sf. Ilie” și chiliile celor câțiva călugări care viețuiesc acolo. Dintre obiectele de valoare menționăm iconostasul datând din 1766 și un clopot de bronz din 1779. 
 DSCN0308  IMG 20170309 091608 panorama